Utvidet prosjektfase for Locus – raskere levering

Locus Systems

Den opprinnelige planen for detaljspesifisering av leveransen fra Locus Solutions skulle vare i 6 uker, for så å gå over i en utviklingsfase.

VI er blitt enig med leverandøren om å ha en litt mer smidig tilnærming til dette, og har splittet opp i flere del-områder, slik at utvikling kan gå parallelt med detaljspesifiseringen og gi en raskere fremdrift. Detaljspesifisering er i gang innenfor flere delområder. De fleste ressursene i prosjektet avvikler nå ferie, og detaljspesifiseringen vil starte opp igjen i uke 32.

På grunn av denne endringen er samlet prosjektfase for detaljspesifisering imidlertid utvidet noe fra de opprinnelige 6 ukene.