Locus Solutions ny leverandør

Locus Systems

Locus Solutions AS er valgt som leverandør av løsninger til nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene.

Kontrakt med Locus Solutions AS ble undertegnet 28. april i år. Selskapet ble valgt etter en omfattende evaluerings- og forhandlingsfase som har pågått siden oktober 2020.

Det var fem tilbydere som ble invitert til å levere tilbud etter prekvalifiserings-fasen. Capita, Frequentis og Eurofunk Kapacher valgt å gi tilbud i tillegg til Locus.