Utstyr for tre datasentre bestilt

Datasenter

Endelig valg av lokasjoner for de nye datasentrene er ikke bestemt ennå, men prosjektet har gjennomført bestilling av alt datautstyret for de tre sentrene.

Det er lang leveringstid på en del av utstyret, blant annet servere og nettverksutstyr. Prosjektet har derfor valgt å levere bestilling på utstyr tidlig, slik at eventuelle forsinkelser i levering ikke skal påvirke oppstart av pilotfasen i slutten av året. Det er også bestilt utstyr til test, som vil bli gjennomført hos BDO. Testaktiviteter med Message Broker starter opp allerede i august/september