Nødmeldetjenesten

Nødmeldetjenesten er publikums inngangsport til nødetatene. Nødetatene har, hver for seg, ansvar for oppfølging fra det tidspunkt publikum ringer.

Nødnett

Nødnett er et digitalt sambandsnett for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar. (ekstern lenke)

Om NKS110 IKS

NKS110 IKS skal ivareta kommunenes behov for felles anskaffelse av nytt verktøy for oppdragshåndtering og ny teknisk løsning for 110 sentralene.

12 sentraler

110-sentralenes distrikt følger politidistriktene i Norge, og er lokalisert som vist i kartet.

I tillegg til disse kontrollrommene har Brann Driftsorganisasjon (BDO) og Brann og Redningsskolen (BRSK) sine kontrollrom.

En arm med emblemet til Brann og Redningsetaten i Oslo
Person på vankt ved Alarmsentral Brann Innlandet
Boligbrann som slokkes av brannmann. Huset er overtent.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS skal ivareta kommunenes behov for felles anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy og ny teknisk løsning for 110 sentralene.