Oppføringer av Cecilie Bergan Stuedal

Planen for opplæring i nytt OHV

I møte mellom DSB, NBSK og NKS 110 IKS ble det enighet om bruk av kontrollrommet i Stavern for opplæring i nytt OHV.  Opplæringen vil gå parallelt med installering i 110-sentralene.

Spesifiseringsfasen er ferdigstilt

NKS 110 og Locus har siden mai 2021 jobbet iherdig med å detaljspesifisere ny OHV og har nå kommet frem til en løsning som er tilpasset 110-sentralenes behov.

Fremdrift i TIF med Atea

NKS110 og Atea AS har siden partneravtalen ble inngått i juli, samarbeidet om å designe en løsning som dekker det sammensatte behovet for en ny teknisk infrastruktur.

OHV Prosjektorganisasjon

OHV-prosjektet startet som en sammensatt prosjektgruppe som bidro med utforming av kravspesifikasjonen, og evaluering av NKS110 sine tilbud.

Prosjektsamling i Sandefjord

24. og 25. november møttes alle lokale prosjektledere og prosjektgruppene for OHV-prosjektet i Sandefjord for å starte forberedelsene for de lokale innføringsprosjektene på 110-sentralene. 

Overgang fra ISDN til IP telefoni

I forbindelse med at Telenor stenger ISDN nettet 1. januar 2023, har NKS110 tatt ansvaret for å få 110-sentralene over på ny teknologi.