Spesifiseringsfasen er ferdigstilt

NKS 110 og Locus har siden mai 2021 jobbet iherdig med å detaljspesifisere ny OHV og har nå kommet frem til en løsning som er tilpasset 110-sentralenes behov.

Bruk av Locus håndterminal

Etter at kontrakten mellom Locus ble signert i mai 201 har de jobbet iherdig med å detaljspesifisere en ny oppdragshåndteringverktøy (OHV) løsning. Målet var å beskrive behovet og løsningen i detalj slik at både NKS 110 og Locus fikk en omforent plan om hvordan sluttproduktet skulle bli. Dette omfattende arbeidet har pågått over et halvt år hvor prosjektgruppen har jobbet seg gjennom del for del av løsningen.

 

Tett samarbeid

Samarbeidet har foregått over Teams hvor Locus har systematisk presentert hvert tema innenfor den tilbudte løsningen. NKS 110 har deretter hatt interne møter hvor de har diskutert om løsningen er i henhold til kravspesifikasjonen eller om det må gjøres justeringer.

NKS 110s tilbakemeldinger har deretter blitt inkludert i beskrivelsen av løsningen eller endt opp som en endringsordre. Gjennom denne prosessen har NKS 110 og Locus kommet frem til en beskrivelse av en løsning som er tilpasset 110-sentralenes komplekse behov.

 

Over til utviklingsfasen

Prosjektet går nå videre til utviklingsfasen der leverandøren vil utvikle produktet i henhold til de avtalte spesifikasjonene. Prosjektet vil i denne fasen fokusere på å klargjøre alle systemer som skal integreres i løsningen. Dette innebærer blant annet å gjennomføre en anskaffelse av en nasjonal løsning for mobilvarsling og innringer-video. Arbeidet med å kartlegge og forberede nasjonal konfigurasjonsdata fortsetter parallelt.